image

Vejgaard Østre Skole

Billedet på sidehoved

_______________________________________________________________________________________________________________________

Bygninger

Skolens bygninger og faciliteter

Skolens fysiske opbygning

Vejgaard Østre Skole er bygget over flere perioder.
Den ældste bygning, sydfløjen, er fra 1927, herefter kommer østfløjen fra 1935 og nordfløjen fra 1963. Disse bygninger er placeret omkring en stor skolegård. I 1986 bygges en idrætshal. Så skolen har både idrætshal og idrætssal. I 1991 og 1995 bygges 2 skolefritidsordninger. I 2001 blev der bygget en ny indskolingsbygning med egen skolegård, hvor Dus 36 er beliggende. Skolen er renoveret og ombygget i 2002 - 2004 og har her fået bl.a. et nyt stort pædagogisk servicecenter.

Skolen har en skolebod med et varieret og sundt udvalg. Se skolens hjemmeside www.vejgaardoestreskole.dk under punktet Information - Skoleboden.

Vejgaard Østre Skole er ikke særlig godt egnet for gangbesværede, da skolen er bygget i flere etager. Linie 11 i den kollektive trafik i Aalborg Kommune har stoppested lige ud for skolen.

 

Skolevejens trafiksikkerhed

De trafikale forhold omkring skolen:

Vejgaard Østre Skole ligger i et gammelt villakvarter. Der er fodgængerovergang og bump over den mest trafikerede vej ved skolen, Nr. Tranders Vej. Ellers er der rolige villaveje omkring skolen.

Det anbefales at man lader børnene gå eller cykle til og fra skole. Hvis man kører børnene til skole anbefales det, at man sætter børnene af lidt fra skolen af hensyn til trafiksikkerheden lige ved skolen.

Der er cykelparkering for eleverne på Chr. Kolds Vej ved nordfløjen.

Farlig skolevej
Det er nu blevet konstateret af politiet, at skolevejen fra Sølysområdet til Vejgaard Østre Skole betegnes som særlig trafikfarlig for elever til og med 6. klasssetrin hele året. Det betyder, at de tilbydes taxakørsel t/r. Se også Aalborg Kommunes hjemmeside https://www.aalborg.dk/skole-og-uddannelse/skole/paa-vej-til-skole/gratis-transport-til-skole

For yderligere oplysninger kan vi henvise til skolens trafikpolitik, der er på skolens hjemmeside www.vejgaardoestreskole.dk

Skolepatruljen
Skolepatruljen står hver dag fra kl. 7.50 til kl. 8.00 ved fodgængerfeltet på Nørre Tranders Vej for at hjælpe elever over vejen.