image

Vejgaard Østre Skole

Billedet på sidehoved

_______________________________________________________________________________________________________________________

Profil

Pædagogiske principper

Skolens målsætning
Skolens målsætning er på vores hjemmeside - www.vejgaardoestreskole.dk under punktet Om skolen - Skolens målsætning.

Faglige læseplaner
Skolen arbejder efter undervisningsministeriets Fælles Mål.

Sociale læseplaner
De sociale læseplaner er på vores hjemmeside - www.vejgaardoestreskole.dk under punktet Om skolen - Sociale læseplaner.

 

Skolens indsatsområder

Skoleplanen omfatter blandt andet Vejgaard Østre Skoles aktuelle indsatsområder og fokuspunkter. Skoleplanen revideres løbende.
Se på skolens  hjemmeside - www.vejgaardoestreskole.dk under punktet - Om skolen - Skoleplan 2011.

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

Skolens ringetider

Skolens tre afdelinger - yngste, mellemste og ældste - har opdelt dagen i forskellige enheder; men alle har fast mødetid kl. 8.00, frikvarter kl. 9.40 - 10.05, spisepause kl. 11.45(55) - 12.20 samt lille frikvarter kl. 14.00-14.10. 

Faste, tilbagevendende begivenheder:

Hvert skoleår har Vejgaard Østre Skole tre uger, hvor det normale skema er lagt bort. I disse uger fordyber vi os fagligt og/eller tværfagligt. 

Den 1. skoledag efter sommerferien møder eleverne (1. – 9. kl.) efter normalt skema. Børnehaveklassernes opstart: Se skolens hjemmeside - www.vejgaardoestreskole.dk

Fredag før efterårsferien (uge 42) arrangerer skolen motionsdag.

Den 1. december eller dagen før eller efter har vi juleklippedag, hvor pårørende er velkomne.

Den sidste dag før juleferien er der juleafslutning og skolens 3 afdelinger er på skift i Vejgaard Kirke.

Den sidste dag før elevernes sommerferie har alle deres klasselærer - først med afslutning i klassen og derefter fælles afslutning i skolens hal. 

Skolen afholder den nationale læsedag den 8. september eller en tilstødende hverdag.

Skolen afholder den nationale trivselsdag den første fredag i marts - se www.dcum.dk.

Juleafslutning og sidste skoledag slutter skolen kl. 13.00

 

Eventuelle særlige undervisningstilbud

Skolen har ressourcer til at tilbyde specialpædagogisk bistand og Adfærds- , Kontakt-/Trivselsstøtte ud fra et pædagogisk skøn. Desuden gives dansk som andet sprogsstøtte efter vurdering.

 

Skolens regler og normer for elevernes opførsel

Princip for god adfærd er på skolens hjemmeside - www.vejgaardoestreskole.dk - under skolebestyrelsen/principper.