Social læseplan for yngste afdeling
For at skabe et godt læringsmiljø skal eleverne kunne:
Række hånden op/vente på tur
Kunne modtage en kollektiv besked
Have fornemmelse for, hvornår der skal være arbejdsro, stille tale og fri tale
Kunne opgaveproceduren: Forsøge selv, søge hjælp hos sidemand, spørge læreren
Holde orden på sine ting

For at skabe et trygt og godt socialt miljø skal eleverne kunne:
Henvende sig hensigtsmæssigt til kammerater og voksne
Lytte aktivt til hinanden
Kunne sige fra på en hensigtsmæssig måde
Overholde demokratiske spilleregler
Lære at håndtere konflikter
Have respekt/ansvar for hinandens og skolens ting

Social læseplan for mellemste afdeling
Eleverne skal tale ordentligt til hinanden – herunder lære almindelige høflige omgangsformer
(eks. at sige goddag, farvel, tak for hjælpen, god ferie mv.)
Eleverne skal lære at læse hinandens signaler og handle derefter (have situationsfornemmelse)
Eleverne skal lære at tage medansvar for undervisningens gennemførelse
Eleverne skal lære at samarbejde i grupper og tage aktivt del i gruppearbejdet

Social læseplan for ældste afdeling
Eleverne skal lære at afpasse deres sprog afhængigt af forskellige situationer – ”stikke fingeren
i jorden” (eks. ikke bruge kraftudtryk når der tales til voksne, lære at tale i telefon med fremmede).
Eleverne skal føle ansvar for deres omgivelser – både fysiske og psykiske
Eleverne skal lære at lytte til andre, forholde sig dertil og selv argumentere
Eleverne skal lære at erkende begåede fejl og handle derefter
Eleverne skal lære tolerance forstået som: Evnen til at give plads til hinandens forskelligheder og
forskellige holdninger
Eleverne skal lære at tage medansvar for egen læring og tage medansvar for undervisningens gennemførelse