Det tidligere specialundervisningscenter og 2-sprogscenter er den del af kompetencecentret, der ud
over rammerne for den almindelige undervisning, støtterog underviser elever, hvis udvikling kræver
en særlig hensyntagen.

Endvidere tilbyder kompetencecentret samarbejde og vejledning til elevens lærere, pædagoger og forældre.
Kompetencecentret varetager/udvikler følgende funktioner: