Klassernes kontaktpersoner i Skolebestyrelsen

0. Klasse: Sidsel Lumholdt

1. klasse: Claus Ibsen

2. klasse: Michael Klitgaard

3. klasse: Claus Ibsen

4. klasse: René Lauridsen

5. Klasse: Karin Størkersen

6. Klasse: Hanne Munk Madsen

7. klasse: René Lauridsen

8. klasse: Hanne Munk Madsen

9. klasse: Lars Diekhöner